PHANTOM 1000 - Technische Daten

Fördermedium: Gärsubstrat
max. zulässige Temparatur: 60°C
Drehzahl Propeller: 166 - 204 1/min.
Motorleistung P²: 11 - 20 kW
Ausführung: Polyamid 12
Durchmesser Propeller: 1.000 mm
Max. Axialschub: 4.500 N
Ex-Schutz: II2G Ex d IIB T3

PHANTOM 1400 - Technische Daten

Fördermedium: Gärsubstrat
max. zulässige Temparatur: 60°C
Drehzahl Propeller: 88 - 114 1/min.
Motorleistung P²: 6 - 20 kW
Ausführung: Polyamid 12
Durchmesser Propeller: 1.400 mm
Max. Axialschub: 5.500 N
Ex-Schutz: II2G Ex d IIB T3

PHANTOM 2500 - Technische Daten

Fördermedium: Gärsubstrat
max. zulässige Temparatur: 60°C
Drehzahl Propeller: 42 - 46 1/min.
Motorleistung P²: 6 - 10 kW
Ausführung: Polyamid 12
Durchmesser Propeller: 2.500 mm
Max. Axialschub: 6.000 N
Ex-Schutz: II2G Ex d IIB T3